بازآرایی شبکه توزیع قابلیت اطمینان-گرا با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های داده توسط تحلیل بازه­ای

مطالب دیگر:
📝دانلود پاورپوینت بررسی کتاب ریاضی دوم ابتدایی (فصل دوم) .📝دانلود پاورپوینت بررسی ریاضی دوم ابتدایی فصل سوم .📝دانلود پاورپونیت بررسی فصل ششم ریاضی دوم ابتدایی .📝دانلود پاورپوینت بررسی فصل هشتم ریاضی دوم ابتدایی .📝دانلود پاورپوینت بررسی فصل هفتم؛ کتاب ریاضی دوم ابتدایی .📝دانلود پاورپوینت بررسی هدیه های آسمانی پایه دوم ابتدایی .📝دانلود پاورپوینت علوم تجربی سال پنجم دبستان درس چهارم :برگی ازتاریخ زمین .📝دانلود پاورپوینت برنامه درسي فارسي دانش آموزان كم توان ذهني .📝دانلود پاورپوینت اختلال کمبود توجه– بیش فعالی .📝دانلود پاورپوینت بیش فعالی و نقص توجه .📝دانلود پاورپوینت پرورش خلاقیت با رویکرد اصلاح الگوی مصرف .📝دانلود پاورپوینت ساختمان چشم .📝دانلود پاورپوینت درس اول فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان تماشاخانه .📝دانلود پاورپوینت درس 5 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (جمعیت ایران) .📝دانلود پاورپوینت درس 6 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (منابع آب ایران) .📝دانلود پاورپوینت درس 7 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (نواحی صنعتی مهمّ ایران) .📝دانلود پاورپوینت درس 8 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (را هها و حمل و نقل (1) .📝دانلود پاورپوینت درس 9 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (راه ها و حمل و نقل ) .📝دانلود پاورپوینت درس 10 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (کشور ما چگونه اداره می شود؟) .📝دانلود پاورپوینت پاورپوینت درس15 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی بازگشت از سفر حج .
Distribution systems,Interval analysis,Network reconfiguration,Reliability,Uncertainty|41014734|dto
Reliability-oriented distribution network reconfiguration considering uncertainties of data by interval analysis a b s t r a c t This paper presents a new reliability-oriented reconfiguration method to enhance distribution system performance. The maj...